Ako firma Fpt Slovakia skĺbila potreby zamestnancov a firmy vďaka plnej flexibilite

author

Lucia Tomková

HR manažérka, Fpt Slovakia s.r.o.

"Ak máte ako spoločnosť možnosť byť flexibilní, urobte tak. Pozrite sa na veci „out of the box“ a veľa dokážete."

Spoločnosť Fpt Slovakia poskytuje od roku 2004 služby so zameraním na oblasť informačných technológií. Pôsobí predovšetkým v Košiciach a zamestnáva približne 290 IT špecialistov. Medzi jej hlavné aktivity patrí návrh, vývoj a správa softvéru, implementácia a údržba SAP riešení, nezávislé testovanie a zabezpečovanie kvality IT služieb v rámci energetického sektora. Zaoberajú sa aj inovatívnymi riešeniami v oblasti e-mobility a smart home.

„Otázkou zamestnávania rodičov sme sa vždy zamýšľali z dvoch strán. Na jednej strane chceme vytvárať čo najatraktívnejšie pracovné prostredie, spĺňať individuálne potreby a požiadavky ľudí, zosúladiť work-life balans. Na druhej strane sme si vedomí jedinečnosťou našich ľudí a ich know-how, o ktoré za žiadnu cenu nechceme prísť. Chceme patriť k top špičke zamestnávateľov na Slovensku. Vytvorili sme preto špeciálny koncept, ktorý dáva neuveriteľnú flexibilitu mamičkám a samozrejme aj oteckom. V rámci neho umožňujeme akýkoľvek typ spolupráce. Či už je to flexibilný pracovný čas, možnosť pracovať na znížený pracovný úväzok alebo práca z domu.“

Koncept, ako každá myšlienka, rástol a postupne sa transformoval, tak ako sa menila aj spoločnosť. Firma sa snažila skĺbiť potreby trhu na jednej strane a individuálne potreby zamestnancov na strane druhej. Keď napríklad prišla možnosť absolvovať materskú dovolenku aj pre oteckov, vytvorili podobne ako pri mamách také podmienky na prirodzený prechod, aby sa nestratilo know-how pre zákazníka. Vždy šlo o obojstrannú spoluprácu a firma si neustále pýtala spätnú väzbu.

Tak, ako sa prirodzene menila aj cieľová skupina v čase, menila sa aj spoločnosť. Napríklad vekový priemer sa vo firme prirodzene posunul od 28 rokov k 34 rokom. Potreby zamestnancov sa vyvíjali paralelne s týmito premenami. To posúvalo zameranie cieľov firemnej kultúry od zábavy na tímbuildingoch k zosúladeniu pracovného a osobného života. Okrem ponúkanej flexibility firma ostáva v živom kontakte so svojimi zamestnancami – rodičmi aj v prípade, že títo neprejavia záujem o prácu počas materskej či rodičovskej dovolenky:

„V prípade, že rodič nemá záujem počas materskej resp. rodičovskej pracovať, ostávame s ním naďalej v kontakte. Dostáva pravidelné informácie o tom, čo má firma nové, aké projekty sa nám podarilo zrealizovať, na čo sa ešte len chystáme. Pozývame ho na firemné eventy, má priestor zúčastňovať sa na všetkom, čím firma žije. A aby to neostávalo len v pasívnej rovine, proaktívne vytvárame pravidelné stretnutia práve pre túto cieľovú skupinu. Diskutujeme na rôzne témy od práce až po materstvo. Takisto je tu priestor na vzdelávanie. Volíme témy osobného rozvoja, ktoré by mali podporovať sebaistotu, že návrat z RD resp. MD bude dobre zvládnuteľný.“

Výsledkom tejto personálnej politiky je 14 mám pracujúcich popri materskej, 4 mamy pracujúce na dohodu a 25 otcov, ktorí využili materskú dovolenku. Za celé obdobie sa stalo iba raz, že sa zamestnankyňa po materskej nevrátila do firmy. V rámci konceptu work-life balans sa však firma neorientuje len na zamestnancov – rodičov, ale aj na samotné deti a iných rodinných príslušníkov.

„Stretávame sa na spoločných podujatiach, deťom organizujeme Mikuláša. Veď ich máme až 253 vo veku do 18 rokov.“

Podľa Lucie Tomkovej je najdôležitejším faktorom pre udržiavanie vzťahov so zamestnancami, ktorí sú zároveň rodičmi to, že títo zamestnanci podrobne poznajú potreby zákazníka. Často s ním totiž už majú vytvorený dlhodobý vzťah založený na dôvere a vedia si vzájomne vyjsť v ústrety. Zároveň sa mamičky a oteckovia vracajú do prostredia, ktoré dôverne poznajú. Samozrejme, dôležitým faktorom je aj finančná úspora.

„Všetko je to o nastavení mysle, o dôvere a v neposlednom rade o tolerancii. Som hrdá na to, že v FPT je to možné. Buďme šťastní pri svojej práci.“ Dodala Lucia Tomková.

Čím žijú vaši zamestnanci?

Ak je pre nich náročné skĺbiť prácu a rodinu, máme pre vás pár tipov.