Ako Deutsche Telekom vytvára podmienky pre ľahší návrat rodičov po materskej a rodičovskej dovolenke

author

Mgr. Mária Mrážiková

Education Operation Manager, DEUTSCHE TELEKOM IT SOLUTIONS SLOVAKIA

"Ľudia pre nás vytvárajú hodnotu. Je v našom záujme vytvoriť im na to podmienky."

Spoločnosť Deutsche Telekom IT Solutions sa zameriava na poskytovanie širokého spektra služieb v rámci informačných a komunikačných riešení, podnikových procesov či vývoja aplikácií a inovácií. Spoločnosť sa môže pochváliť viacerými oceneniami, medzi ktoré patrí napr. aj Najzamestnávateľ v oblasti IT technológií alebo ocenenie Via Bona za zodpovedné podnikanie a firemnú filantropiu.

„Uvedomujeme si, že najväčším aktívom a konkurenčnou výhodou spoločnosti sú naši ľudia. Dali sme si za cieľ poskytnúť zamestnancom väčšiu voľnosť pri zosúladení práce, kariérneho rastu, súkromného života i individuálneho životného štýlu. Snažíme sa tým udržať motiváciu ľudí, podporiť fyzickú a psychickú pohodu a zároveň prispievať k pozitívnemu pracovnému prostrediu.“

Podobne ako v iných firmách, aj v Deutsche Telekom riešili spôsoby, akými je možné posilniť motiváciu zamestnancov. Keďže rodičia tvoria približne 40 % zamestnancov firmy, bolo potrebné rozšíriť a zatraktívniť portfólio benefitov zameraných na rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom.

Prácou z domu k špičkovému poskytovaniu služieb

Už dlhší čas firma ponúka možnosti flexibilnej pracovnej doby a práce z domu, pričom zabezpečila zamestnancom také vybavenie, aby bola práca z home office jednoducho realizovateľná. Kým za štandardných podmienok boli možnosti práce z domu nastavené na 7 dní v mesiaci, počas pandémie sa home office stal efektívnym riešením poskytovania služieb zákazníkom bez citeľných zmien.

Bezplatným poradenstvom k pomoci zamestnancom v kríze

Firma zaradila medzi benefity možnosť využiť bezplatné psychologické, právne a finančné poradenstvo. Pre prípad krízovej situácie majú zamestnanci k dispozícii nonstop psychologicko-poradenskú linku. Podľa Márie Mrážikovej sa totiž každý môže ocitnúť v situácii, ktorá je nad jeho sily.

Udržiavaním komunikácie so zamestnancami na rodičovskej k jednoduchšiemu návratu

Keďže priemerný vek zamestnancov vo firme je 34 rokov, je pochopiteľné, že časť počíta so zakladaním rodín a výchovou detí. Zo 4.500 zamestnancov je vo firme približne 1.900 rodičmi a z nich 400 je aktuálne na materskej alebo rodičovskej dovolenke. V predchádzajúcich rokoch si v manažmente začali uvedomovať, že so zamestnancami počas ich materskej alebo rodičovskej dovolenky strácali kontakt. Zaviedli teda nové firemné procesy na podporu komunikácie so zamestnancami – rodičmi.

„Zamestnanci nám oznamujú plánovaný návrat do práce v predstihu niekoľkých mesiacov. To umožňuje manažérom lepšie plánovanie, zosúladenie prípadných požiadaviek rodičov na skrátený pracovný čas s nárokmi pracovnej pozície, prípadne nájdenie vhodného alternatívneho riešenia.“

Mária Mrážiková pripomína, že každý človek je individuálny a rodičovstvo ho ovplyvní iným spôsobom. Vo firme však všeobecne pozorujú, že rodičia vracajúci sa z materskej alebo rodičovskej dovolenky majú prácu lepšie zorganizovanú, sústredia sa na dôležité veci a dokážu efektívnejšie sledovať konkrétne ciele.

„Záleží nám na tom, aby sme našim zamestnancom umožnili nájsť rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom a tým im poskytli aj priestor na odborný rast.“ Dodala Mária Mrážiková.

Čím žijú vaši zamestnanci?

Ak je pre nich náročné skĺbiť prácu a rodinu, máme pre vás pár tipov.