OZ Vagus

Fundraiser/-ka pre individuálne darcovstvo

Miesto: Bratislava - kancelária a aj práca z domu
Forma: TPP (polovičný úväzok)
Flexi faktor: skrátený úväzok - 20 hodín týždenne
Plat: 750€ brutto, po pol roku možnosť navýšenia platu o 10%
Očakávaný nástup: 1.11.2021, príp. dohodou
Dátum pridania ponuky: 8.10.2021

O firme

Občianske združenie Vagus od svojho vzniku v roku 2011 prináša profesionálny inovatívny prístup práce s ľuďmi bez domova a vďaka úsiliu realizačného tímu sa mu podarilo vytvoriť a udržať množstvo nezastupiteľných projektov a aktivít zameraných na boj s extrémnou mestskou chudobou. Riešenie problematiky straty domova nemá na Slovensku dostatočné zastúpenie a aktivity OZ Vagus sú dôležitým prínosom pre pozitívne zmeny v našej spoločnosti, ktoré často suplujú povinnosti štátnych a komunálnych subjektov. Každý rok svojej existencie prinieslo OZ Vagus nový pilotný projekt, ktorý je súčasťou dlhodobej vízie odbornej a zároveň ľudskej pomoci ľuďom bez domova (Streetwork s ľuďmi bez domova, DOMEC - denné nízkoprahové a integračné centrum, projekt HOUSING CVERNA). Projekty OZ Vagus sú rešpektované odborníkmi, verejnosťou a oceňované na medzinárodnej úrovni (napr. ERSTE Foundation Award for Social Integration).

Okrem priamej pomoci ľuďom bez domova OZ Vagus pracuje aj na úrovni pozitívnej zmeny verejnej mienky prostredníctvom viacerých kampaní a aktivít ako napr. Noc Vonku, Mesiac bez domova (spoluorganizátor), výstavy, komunitná práca a pod. Dôležitou súčasťou práce združenia je aj aktivita v oblasti legislatívnych zmien týkajúcich sa ľudí bez domova na Slovensku. Pripomienkovanie zákonov, tvorba nových legislatívnych návrhov, lobing a presadzovanie spoločných cieľov založených na potrebách ľudí bez domova sú aktívnou súčasťou práce OZ Vagus v tejto oblasti (dlhodobá spolupráca s Advokátmi Pro Bono, ombudsmankou, členstvá v mnohých pracovných skupinách a pod.).

Náplň práce

Do nášho tímu kancelárie OZ Vagus hľadáme zodpovednú a kreatívnu osobu, ktorá bude mať samostatne v zodpovednosti individuálny fundraising OZ Vagus.

 • príprava pravidelných newsletterov
 • práca s darcovskou databázou
 • vyhľadávanie príležitostí vhodných na online individuálny fundraising a ich realizácia (vytváranie + správa kampaní + P2P výzvy na Darujme.sk a iné)
 • spolupodieľanie sa na koncoročnej zimnej kampani OZ Vagus (nastavovanie kampane z pohľadu individuálneho fundraisingu, tvorba obsahu newsletterov, pravidelné reporty a vyhodnotenie kampane)
 • spolupodieľanie sa na agende 2% v rámci individuálneho fundraisingu (nastavovanie kampane z pohľadu individuálneho fundraisingu, tvorba obsahu newsletterov, pravidelné reporty a vyhodnotenie kampane)
 • pravidelné reporty k individuálnym darcom a newslettrom a ich interpretácia
 • spolupodieľanie sa na tvorbe fundraisingovej stratégie OZ Vagus v oblasti individuálneho fundraisingu a jej realizácia
 • rozvoj individuálneho fundraisingu v OZ Vagus
 • vytvorenie a spravovanie VIP Klubu podporovateľov
 • vyhľadávanie nových trendov v oblasti individuálneho fundraisingu a ich zavádzanie v OZ Vagus

Požiadavky

 • reálna skúsenosť s prácou s Mailchimp, Darujme.sk a Google Drive - podmienkou
 • práca s grafickým programom (napr. Adobe Photoshop/Adobe Illustrator/Canva) - výhodou
 • vysoká miera zodpovednosti a samostatnosti
 • parťák do tímu, na ktorého samostatnosť sa dá spoľahnúť :)
 • výborný time manažment (schopnosť dobre si naplánovať veci a plán dodržiavať je podmienkou)
 • dobré komunikačné zručnosti, obratnosť v práci s textom (dobrá štylistika a copywriting)
 • kreativita
 • analytické uvažovanie, schopnosť interpretovať dáta podmienkou
 • reálny záujem o tému ľudí bez domova (istá miera empatie podmienkou :)

Ďalší postup

Prosíme Vás o zaslanie ŽIVOTOPISU a MOTIVAČNÉHO LISTU na petra.sladok@vagus.sk s odpoveďou na otázku, prečo máte záujem pracovať u nás ako FUNDRAISER pre individuálne darcovstvo. Vybraných kandidátov spĺňajúcich požiadavky pozveme na osobný pohovor. Výberové konanie pozostáva z 2 kôl. Po zvážení si všetkých kandidátov Vám dáme odpoveď na otázku, či sme prijali práve Vás :).

Kandidáti, ktorí nepriložia k životopisu aj motivačný list, budú automaticky vyradení z výberu.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.