Slovenská sporiteľňa

Expert/ka pre rozmanitosť a inklúziu

Miesto: Tomášiková 48, Bratislava
Forma: TPP (polovičný, skrátený úväzok)
Flexi faktor: 50% úväzok, zdieľané pracovné miesto
Plat: 1250 €
Očakávaný nástup: 1.5.2022
Dátum pridania ponuky: 19.3.2022

O firme

Sme najväčšou slovenskou bankou s najobľúbenejším mobilným bankovaním. Našou víziou sú zapojení, angažovaní zamestnanci, ktorí prinášajú vlastné riešenia, uplatňujú svoj jedinečný talent a schopnosti. Ako zamestnávateľ ich podporujeme a staráme sa o to, aby mal každý rovnakú možnosť vzdelávať sa, vybrať si vlastnú cestu k úspechu a prispievať k spoločným firemným cieľom svojim jedinečným spôsobom.

Náplň práce

V Sporke robíme veci, nie preto, že sú momentálne “in”, ale pretože je to súčasťou našej kultúry. Kultúry spájať ľudí, vytvárať rozmanitosť a podporovať inklúziu . Robíme aj preto, lebo veríme, že ak budú naši ľudia z rozmanitých prostredí urobia náš svet pre zákazníkov inovatívnejším a silnejším. Hľadáme človeka, ktorého skutky v oblasti nastavovania programov rozmanitosti a inklúzie predčia slová o tejto téme.

Pozíciu obsadzujeme ako možnosť deleného pracovného miesta.

Deň Vám ubehne rýchlo, u nás budete:

 • Implementovať skupinové iniciatívy rozmanitosti a inklúzie a prispôsobovať ich podmienkam a prioritám Slovenskej sporiteľne.
 • Identifikovať priority Slovenskej sporiteľne v oblasti rozmanitosti a inklúzie a zabezpečovať ich.
 • Predkladať správy o ročných cieľoch a o ich plnení predstavenstvu a dozornej rade. Poskytovať podporu generálnemu riaditeľovi (CEO) pri výkone jeho/jej celkovej strategickej zodpovednosti za podporu a presadzovanie rozmanitosti a inklúzie.
 • Úzko spolupracovať s riaditeľom ľudských zdrojov, riaditeľom pre značku pri navrhovaní a implementácii opatrení na podporu rozmanitosti v personálnej oblasti s cieľom integrovať manažment rozmanitosti a inklúzie do firemnej kultúry a procesov SLSP, rozvoj sociálnych (S) tém v rámci konceptu Environment, Social and Governance (ESG).
 • Budete členom lokálnych výborov alebo pracovných skupín zaoberajúcich sa otázkami rozmanitosti a inklúzie (od Charty Diversity SK až po D&I ERSTE GROUP pracovnej skupiny).
 • Sledovať a implementovať nové trendy, výskumy v oblasti rozvoja rozmanitosti a inklúzie.

Požiadavky

V našom tíme zabodujete:

 • aktívnou skúsenosťou s vedením a podporou projektov Diversity managementu / CSR / Sustainability
 • VŠ vzdelaním v oblasti humanitných vied / ľudských zdrojov / sociálnych vied
 • skúsenosťou s internou/ externou komunikáciou ( aktívne vystupovanie v interných a externých médiách)
 • výnimočnými diplomatickými, komunikačnými, prezentačnými a negociačnými zručnosti
 • znalosťou a detailnou orientáciou v koncepte D&I a rodovej rovnosti a nediskriminácie
 • orientovaním sa, prípadne s aktívnym kontaktom v rôznych komunitách, komunitných organizáciách
 • aktívnou znalosťou angličtiny pre prácu v skupinových projektoch rozmanitosti a inklúzie

Ďalší postup

V prípade záujmu pošlite svoj životopis na krkosova.rozalia@slsp.sk