Podnikajte s. r. o.

Autorka odborných textov

Miesto: z domu
Forma: TPP (skrátený úväzok)
Flexi faktor: autorský honorár, výkonnostná odmena podľa počtu spracovaných článkov
Plat: 13 eur/normostrana
Očakávaný nástup: dohodou
Dátum pridania ponuky: 05.11.2022

O firme

Podnikateľský portál Podnikajte.sk prináša už vyše 14 rokov slovenským podnikateľom inšpiratívne a odborné články z oblasti práva, účtovníctva, daní, manažmentu a ľudských zdrojov. Pravidelne a radi píšeme aj o zaujímavých osobnostiach, ktoré svojim podnikateľským nápadom prerazili nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Obsah portálu tvorí kolektív autorov, ktorí sa vyznajú vo svojej profesii a o svoje poznatky a vedomosti sa pravidelne delia so širokou podnikateľskou verejnosťou. Podnikajte.sk pravidelne podporuje konferencie a rôzne odborné a networkingové podujatia zamerané na podnikanie na Slovensku.

Náplň práce

 • aktívne vyhľadávanie redakčného obsahu, sledovanie aktuálnych domácich a zahraničných trendov z oblasti podnikania, manažmentu, účtovníctva, daní a zo sveta financií
 • rozhovory s inšpiratívnymi podnikateľmi a odborníkmi z praxe a spracovanie interview
 • tvorba a autorské spracovanie vlastných článkov alebo série článkov na odsúhlasené odborné témy
 • textové spracovanie aktuálnych domácich a zahraničných trendov z oblasti podnikania, manažmentu, účtovníctva, daní a zo sveta financií
 • navrhovanie vlastných tém a pomoc pri plánovaní redakčného obsahu
 • odovzdávanie článkov v dohodnutom rozsahu a podľa vopred odsúhlaseného harmonogramu
 • zapracovávanie spätnej väzby a editovanie článkov
 • príprava podkladov pre grafy a infografiky
 • občasná výpomoc pri tvorení publikácií

Požiadavky

Vzdelanie v odbore: Ekonomika a financie, Masmediálna komunikácia, Právnické vzdelanie, Pedagogické vzdelanie

 • praktické pracovné skúsenosti s vybranej odbornej oblasti
 • skúsenosti s tvorbou textov (články, e-booky, web-stránky, newsletter, školské časopisy, atď.)
 • PC zručnosti a výborná gramatika
 • spoľahlivosť a dodržiavanie termínov
 • schopnosť pracovať pod časovým stresom
 • schopnosť spracovať aj komplexné témy ľudskou rečou
 • otvorenosť prijímať spätnú väzbu a pracovať s ňou

Doplňujúce info

Hľadáme externých spolupracovníkov do nášho autorského kolektívu, ktorí majú záujem o dlhodobú spoluprácu.

Ďalší postup

Kontaktná osoba: Lucia Petríková
E-mail: chcempisat@podnikajte.sk