Karpatská nadácia

Finančná manažérka

Miesto: Kancelária v Košiciach / home-office + návštevy v teréne na východnom, západnom a strednom Slovensku
Forma: mandátna zmluva
Flexi faktor: plný úväzok, hybridná forma spolupráce - home office (3 dni v týždni) aj práca z kancelárie v Košiciach
Plat: 1 500 € v hrubom
Očakávaný nástup: jún 2023
Dátum pridania ponuky: 3.5.2023

O firme

Karpatská nadácia podporuje východné Slovensko už 28 rokov a podporila vyše tisíc projektov sumou viac ako 3 milióny eur. Poslaním Karpatskej nadácie je viesť ľudí a organizácie k zodpovednosti za seba, komunitu, región a budúcnosť̌. Od svojho založenia poskytuje finančnú podporu, vzdelávanie a poradenstvo pre aktívnych ľudí a neziskové organizácie v záujme zlepšovania života na východnom Slovensku. Karpatská nadácia tiež podporuje a prináša inovatívne programy neformálneho vzdelávania, aby umožnila ľuďom na východnom Slovensku viesť úspešný a plnohodnotný život.

karpatskanadacia.sk

Náplň práce

Kontrola finančných vyúčtovaní projektov:

 • kontrola priebežných platieb prijímateľov grantov,
 • poskytovanie odborného poradenstva prijímateľom grantov,
 • príprava podkladov pre finančné správy pre donorov,
 • spolupráca na finalizácii správ pre donorov,
 • spracovanie grantových platieb,
 • kontrola stavu úhrad grantov, realizovaných platieb,
 • výkon finančnej kontroly na mieste (nutnosť cestovať po celom Slovensku).

Účtovníctvo:

 • vedenie majetkového účtovníctva nadácie,
 • spracovanie časti pokladničnej agendy – príprava a kontrola cestovných príkazov,
 • archivácia účtovných dokladov.

GDPR:

 • spolupráca s organizáciou zabezpečujúcou bezpečnostnú dokumentáciu GDPR pri implementácii GDPR v podmienkach nadácie,
 • príprava dokumentácie k auditu GDPR.

Požiadavky

Požadované vzdelanie:

 • Min. vysokoškolské 1. stupňa, ekonomický smer.

Požadované skúsenosti:

 • Min. 3 roky v pozícii kontrolóra/finančného manažéra, ideálne z neziskového prostredia.

Požadované znalosti:

 • Anglický jazyk – pokročilý
 • Microsoft Office 365/Microsoft Office programy (najmä Microsoft Excel)

Iné znalosti:

 • Vodičský preukaz skupiny B výhodou.

Doplňujúce info

motivačný list v rozsahu max. 1 strany v anglickom jazyku – popíšte v ňom, prečo ste práve Vy ten správny kandidát/kandidátka a  prečo chcete pracovať pre nadáciu, štruktúrovaný životopis v slovenskom jazyku.

Ďalší postup

Dokumenty posielajte elektronicky na adresu: adriana.petruskova@karpatskanadacia.sk(predmet e-mailu: Karpatská nadácia – Finančný manažér).