Prečo PM?

Pretože byť rodičom znamená novú kvalitu v pracovnom výkone.

Pri téme návratu (nie len) matiek po kariérnej pauze sa stretávame s výzvami na oboch stranách.
Mnohé ženy s expertízou a potenciálom ostávajú pracovne neaktívne, pretože pracovať na štandardný úväzok je pre ne náročné.
Na druhej strane stoja firmy a ich manažment, ktoré pri plnení cieľov nemajú kapacitu experimentovať na vlastnú päsť .

Pracujúce mamy vznikli, aby túto priepasť preklenuli.

Pomáhame vytvárať pracoviská, kde kvalitní zamestnanci dosahujú pracovné výsledky v súlade s ich rodinným životom.

Spájame talentované ženy po kariérnej pauze a zamestnávateľov, ktorí si uvedomujú dôležitosť rovnováhy medzi prácou a rodinou.

Úspešné príklady zo Slovenska aj zahraničia ukazujú, že sa to dá.